Folyóirat azoknak, akik szívesen velünk tartanak történelmi barangolásainkon

A 2010/4. szám tartalomjegyzéke

Műhely
4 DÉNES JÓZSEF: A Tengermellék kiskirályainak várai
8 PÁLFFY GÉZA: A szigetvári hős kettős szolgálatban
12 NÉGYESI LAJOS: Zrínyi-Újvár a források és a terepkutatások tükrében
16 SZATANEK JÓZSEF: Zríny vára az évszázadok tükrében
20 HANCZ ERIKA - BERTÓK GÁBOR: A 2010-es szigetvári hódoltságkori régészeti kutatások

Galéria
25 CSORBA CSABA: Légrád vára
28 VARGA ZOLTÁN: A Szent Rókus plébániatemplom Szigetváron

Krónika

29 HORVÁTH LÁSZLÓ - VARGA ZOLTÁN: Ellenségből barátok -
Szigetvár és a törökök
32 KARCZAG ÁKOS - SZABÓ TIBOR: A Zrínyiek öröksége Drivenik
36 CSORBA CSABA: Európa legbátrabb asszonya: Zrínyi Ilona
40 VARGA ZOLTÁN: A Zrínyi kultusz Szigetváron

Útikalauz
43 CSABAI DOLORES - SZATANEK JÓZSEF: Kirándulások Zrínyi várakban

Kaleidoszkóp
23 Médiaismertető
48 Eseménytár
50 Rejtvény

   

 Vissza